Nest op Vuurol

Nest is een voorstelling over het vastzitten in de tijd, aan jezelf en aan al je spullen. Wij komen los, vliegen uit en landen. In een nieuwe omgeving zoeken wij een nest. Een voorstelling waarin wij trachten zichtbaar te maken waar wij naar snakken en waarin wij eigenlijk niet weten waar wij naar snakken.

Spel: Maartje Visser, Jordi Wijnalda, Karlijn van der Hoeven, Brigitte van den Berg, Nick Kolder, David de Jager

Regie: Lorentine van Tijn

Assistentie: Marije de Vries, Jen Ochej

Begeleiding zang: Tania Ferrageau de St. Amand

Vormgeving: Peter Bedner